ประกาศ ฉบับที่ 3 คณะทันตแทพยศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ฉบับที่ 3 คณะทันตแทพยศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Author: Ariya Dechasiri/6 มกราคม 2564/Categories: ประกาศสถานการณ์ COVID-19, ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
No rating

 

Print

Number of views (550)/Comments (0)