ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดตามที่เอกสารแนบไว้

Author: Ariya Dechasiri/15 กันยายน 2563/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

Print

Number of views (257)/Comments (0)