ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

Author: Ariya Dechasiri/Tuesday, September 1, 2020/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
2.5

Print

Number of views (386)/Comments (0)