ประกาศปิดการให้บริการทางทันตกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศปิดการให้บริการทางทันตกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

Author: Anirut Sawakarporn/27 มีนาคม 2563/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
3.0

Print

Number of views (741)/Comments (0)