ประกาศปิดการให้บริการทางทันตกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศปิดการให้บริการทางทันตกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

Author: Anirut Sawakarporn/Friday, March 27, 2020/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
3.0

Print

Number of views (904)/Comments (0)