ประกาศ การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS

ประกาศ การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS

ปีงบประมาณ 2563 ทุนมหาวิทยาลัย update 15/11/2562

Author: Kanokporn Sukyanan/Friday, November 15, 2019/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0
ประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ(Proceedings) ของการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฎบนฐานข้อมูล SCOPUS คลิกเพื่อดูประกาศ yes

 

 

 

Print

Number of views (351)/Comments (0)