ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

รายละเอียดตามที่เอกสารแนบไว้

Author: Ariya Dechasiri/24 กรกฎาคม 2562/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
2.0

Print

Number of views (835)/Comments (0)

Documents to download