หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย

Author: Anirut S/20 มีนาคม 2562/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้บริการด้านทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้รับบริการทั้งสิ้น ๖๔๒ ราย  

Print

Number of views (981)/Comments (0)